KAHVIRINGIN TIETOSUOJASELOSTE

30.10.2007

Paulig Kahvirinki

30.10.2014

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy Gustav Paulig Ab

PL 15

00981 Helsinki

 

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Kopla Helsinki Oy
Pohjoinen Makasiinikatu 3–5

00130 Helsinki
tutkimus@kopla.fi
Puh: 040 353 8400

 

3. Rekisterin nimi

Paulig Kahvirinki

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään Pauligin tuote- ja markkinoinnin kehityksen tukena.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Pauligin Kahvirinkiin kuuluvan henkilön perustiedot:

  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  • sukupuoli
  • osoite
  • asuinpaikkatiedot
  • perhemuoto
  • ammattiasema
  • Pauligin tuotteiden käyttö
  • Asenneväittämät

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kahvirinkiin liittyvät tiedot kerätään ensisijaisesti rinkiläiseltä itseltään Kahvirinkiin ilmoittautumisen yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Pauligin Kahviringin -tutkimusten analysointiin osallistuvien osapuolien ulkopuolelle. Kehittäjärinkiläisten tietoja ei siirretä Pauligin suoramarkkinointirekisteriin tai käytetä muihin markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Koplan tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain tutkimuksen tulosten analysointiin osallistuvat henkilöt.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Kahvirinkiläisellä on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot jokaiseen tutkimuskyselyyn vastaamisen yhteydessä. Kahvirinkiläiset voivat itse muuttaa hänestä tallennettuja tietoja jokaisen kyselyn yhteydessä.

Kahvirinkiläisillä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Paulig Kahviringin paneeliin on tallennettu.

Kahvirinkiläisen tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarkistuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kopla.fi. Viestin aihekenttään merkitään tieto ”Paulig Kahvirinki/Tietojen tarkistus”.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse. Tiedot toimitetaan vain siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Kahvirinkiläinen on paneeliin liittyessään ilmoittanut.

 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Kahvirinkiläinen voi päivittää omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Paulig Kahviringin -kyselyiden yhteydessä.

 

Rekisteriselosteet

 

Paulig kahvirinki -rekisteriselosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. Kopla Helsinki Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakeja ja muita Suomen lakeja.