Kahviringin säännöt

30.10.2007

1.      Yleistä

 

Paulig Kahviringillä tarkoitetaan Oy Gustav Paulig Ab:n (jäljempänä näissä säännöissä Paulig) toteuttamaa tutkimusyhteisöä, johon voivat osallistua yli 18-vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka käyttävät säännöllisesti internetiä ja sähköpostia ja ovat kiinnostuneita kahvituotteiden tuotekehitykseen ja näiden markkinoinnin kehittämiseen liittyvistä asioista. Kahvirinkiin ei saa osallistua henkilö, joka itse tai jonka kanssa samassa taloudessa asuva henkilö työskentelee tai suorittaa toimeksiantoja markkinatutkimustoimistossa tai niihin rinnastettavissa yrityksissä tai muutoin toimii markkinatutkimustehtävissä. Liittymällä Paulig Kahvirinkiin vakuutat täyttäväsi nämä osallistumisedellytykset ja sitoudut hyväksymään paneelin jäsenenä nämä säännöt.

 

2.      Tutkimuskutsut

 

Tutkimuskutsuja voidaan lähettää enintään 10 kertaa vuodessa. Kaikkia tutkimuksia ei välttämättä lähetetä kaikille Kahviringin jäsenille, vaan kuhunkin tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa siihen sopiva kohderyhmä. Jokaisen tutkimuksen kohderyhmälle lähetetään sähköpostitse tutkimuskutsu, jossa on linkki suoraan kysymyslomakkeelle. Joihinkin tutkimuksiin voidaan kutsua vapaaehtoisia myös puhelimitse tai Pauligin tai sen yhteistyökumppaneiden toimitiloihin.

 

3.      Tutkimusten luottamuksellisuus

 

Kehittäjäringin keskuudessa tehdyt tutkimukset noudattavat Suomen Markkinatutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä ESOMARin (markkinatutkimusalan kansainvälinen kattojärjestö) sääntöjä ja periaatteita. Tutkimukset ovat luottamuksellisia, eikä vastaajan nimeä tai yhteystietoja yhdistetä hänen antamiin vastauksiin. Vastauksia ei tarkastella yksittäisinä. Vastaaminen on näin ollen lähtökohtaisesti luottamuksellista ja anonyymia. Mikäli näistä periaatteista joltain osin päätetään poiketa, pyydetään siihen Kehittäjärinkiläiseltä nimenomainen suostumus. Tutkimuksen luottamuksellisuus koskee myös vastaajaa. Tutkimuskyselyssä esitetyt asiat ja aineistot ovat luottamuksellisia.

 

4.      Tutkimuksiin vastaaminen

 

Tutkimuksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista, eikä osallistuminen tai jäsenyys edellytä vastikkeen suorittamista. Kahvirinkiläiset vastaavat itse internet-liittymänsä kustannuksista sekä muista mahdollisista laite-, ohjelmisto- ja muista kustannuksista. Paulig ei vastaa mistään jäsenen tällaisista kustannuksista, matkakustannuksista tai muista mahdollisista kuluista ellei erikseen näin sovita. Vastaamiseen liittyvistä palkitsemisesta todetaan näiden sääntöjen kohdassa 5. Tutkimukset on laadittu tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksiin tulee vastata totuudenmukaisesti, omiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen. Niinikään vastaaja sitoutuu vastaamaan tutkimuksiin asiallisesti ja omia mielipiteitään vastaavasti. Kahvirinkiläinen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa Pauligin käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot.

5.      Palkitseminen

 

Tutkimuksiin osallistuminen tapahtuu vapaaehtoisesti ja tahdosta osallistua ja vaikuttaa asioihin omilla mielipiteillään. Tutkimusten yhteydessä arvotaan palkintoja kaikkien vastaajien kesken. Arvontaa koskevat tiedot julkaistaan kulloinkin erikseen kyseisen tutkimuksen yhteydessä. Paulig vastaa tällöin mahdollisista arpajaisveroista.

 

6.      Henkilötiedot

 

Rekisteriseloste ja informaatio (henkilötietolain 523/99 10 § ja 24 §) rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa sivustolta

 

7.      Immateriaalioikeudet

 

Paulig Kahvirinkiläisellä on oikeus käyttää sivustoilla olevia aineistoja ainoastaan osallistuakseen Pauligin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tutkimuksiin tai hankkiakseen lisätietoa Pauligin tuotteista. Käyttäjä, joka loukkaa näitä immateriaalioikeuksia tai käyttää aineistoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin vastaa Pauligille ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

 

8.      Vastuunrajoitukset

 

Kaikki Paulig Kahviringissä annetut tiedot ja sisältö tarjotaan tutkimustarkoituksiin sellaisena kuin ne ovat. Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta. Paulig ja sen yhteistyökumppanit eivät anna takuita tai ota vastuita tietojen sisällöstä tai niiden mahdollisista virheistä ja/tai puutteista tai Kahviringistä muutoinkaan.

 

9.      Irtisanoutuminen

 

Paulig Kahviringistä voi irtisanoutua milloin tahansa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tutkimus@kopla.fi ja ilmoittamalla halustaan irtisanoutua ringistä. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanoutuneen Kahvirinkiläisen henkilötiedot poistetaan paneelin rekisteristä. Pauligilla on oikeus milloin tahansa poistaa Kahvirinkiläinen, joka ei ole osallistunut tutkimuksiin edeltävän 12 kuukauden aikana. Samalla jäsenen henkilötiedot poistetaan Kahviringin rekisteristä.

 

10.  Muutokset

 

Paulig varaa kaikki oikeudet näiden sääntöjen, Paulig Kahviringin ja sen tutkimusten, palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yleensä Pauligin verkkosivuilla.