KAHVIRINGIN REKISTERISELOSTE

30.10.2007

1.      Rekisterinpitäjä

 

Oy Gustav Paulig Ab

PL 15

00981 Helsinki

 

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Elina Koivisto
Kopla Helsinki Oy
Pohjoinen Makasiinikatu 3–5

00130 Helsinki

tutkimus@kopla.fi
Puh: 040 353 8400

 

3.      Rekisterin nimi

 

Paulig Kahvirinki

 

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään Pauligin tuote- ja markkinoinnin kehityksen tukena.

 

5.      Rekisterin tietosisältö

 

Pauligin Kahvirinkiin kuuluvan henkilön perustiedot:

  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  • sukupuoli
  • osoite
  • asuinpaikkatiedot
  • perhemuoto
  • ammattiasema
  • Pauligin tuotteiden käyttö
  • Asenneväittämät

 

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot saadaan Kahvirinkiläiseltä itseltään Kahvirinkiin ilmoittautumisen yhteydessä.

 

7.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Henkilöä yksilöiviä tietoja ei luovuteta.

 

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Ei manuaalista aineistoa. Tietokanta sijaitsee suojatulla palvelimella, jolle ei ole asiattomilla pääsyä.