Juhla Mokka Tulevaisuuden Tekijät -äänestyksen ehdot

31.8.2018
Tulevaisuuden tekijät -äänestys

1. Järjestäjät

 

Oy Gustav Paulig Ab (Jäljempänä “Järjestäjä”)

 

2. Osallistumiskelpoisuus

 

Arvonta on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Osallistujien tietoja käsitellään Paulig Groupin tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

3. Osallistumisaika

 

Osallistumisaika 4.-16.9.2018.

 

4. Kuinka osallistua arvontaan

 

Arvontaan osallistutaan jättämällä ääni Juhla Mokka Tulevaisuuden Tekijät -sivulla olevalla äänestyslomakkeella unelmahankkeelle, jonka toivoisi saavan 5 000 euron arvoisen avustuksen. Äänestettävät unelmahankevideot on nähtävissä kyseisellä sivulla. Äänestää voi vain kerran. Kuuden eniten ääniä saaneen hankkeen joukosta arvotaan kolme voittajahanketta. 

 

5. Palkinnot ja ehdot 

 

Pääpalkintona kaikkien äänestyksen arvontaan osallistujien kesken arvotaan:

 

• 1 kpl elämyslahjakortti arvoltaan 250 euroa https://www.elamyslahjat.fi/ 

• 4 kpl Juhla Mokka -tuotepalkintoja (yhden palkinnon arvo 15–20 euroa)

 

Palkinnot arvotaan 17.9.2018. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Voittajat valitaan arvonnalla ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden (5) päivän sisällä arvonnan suorittamisesta, on Järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

 

Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

 

Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta omissa kanavissa 31.12.2018 asti.

 

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 

6. Julkisuus ja markkinointi

 

Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

 

7. Arpajaisvero

 

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

 

8. Lisätietoa kilpailusta

 

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com