Joulukalenteri -arvonta

1.11.2018

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab

 (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Arvonta-aika

Arvonta alkaa 1.12.2018 ja päättyy 24.12.2018

4. Kuinka osallistua arvontaan

Julkaisemme joulukuussa 24 kuva-arvoitusta Pauligin paketoiduista tuotteista. Osallistua voi kahdella tapaa:

1. kommentoimalla oma arvaus joulukalenterikuviin Facebookissa TAI

2. kommentoimalla oma arvaus joulukalenterikuviin Instagramissa ja seuraamalla Pauligin Instagram-tiliä @pauligfi.

Voittaja arvotaan päivittäin kaikkien osallistuneiden kesken. Osallistuminen ei edellytä ostamista.

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintona on 24 tuotekassia Pauligin tuotteita, joita esiintyy joulukalenterin kuvissa. Yksittäisen palkinnon arvo on n. 15-100 e. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Voittaja valitaan arvonnalla päivittäin ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti siinä kanavassa, jossa voittaja on arvontaan osallistunut.

Osallistuaksesi arvontaan sinun on oltava vähintään 16-vuotias. Palkinnot toimitetaan postiosoitteisiin Suomessa.

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Arvonnan sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättävää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

8. Lisätietoa kilpailusta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com