Hyvän kahvin päivä -arvonta

29.5.2008

1. Järjestäjä

Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta on avoin kaikille, osallistuaksesi sinun tulee olla vähintään 16-vuotias. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Osallistujien tietoja käsitellään Paulig Groupin tietosuojakäytännön mukaisesti.

3. Osallistumisaika

Oasllistumisaika on 6.6.2018 Pauligin Facebook Live -lähetyksen aikana

4. Kuinka osallistua arvontaan 

Osallistuminen tapahtuu vastaamalla Pauligin Facebook Live -lähetyksen aikana kysymykseen: "Mitä hyvä kahvi merkitsee sinulle". 

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintona arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 1 kuukauden (1kk) kahvit. Palkinnon arvo on n. 72€ Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Voittajat arvotaan Facebook Live -lähetyksen päätyttyä 6.6.2018 ja hänelle ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti kanavassa, jonka kautta arvontaan on osallistuttu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kampanjan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

8. Lisätietoa arvonnasta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com