Frezza POP-pelin kilpailun säännöt

26.4.2008
1. Järjestäjä
 
Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä “Järjestäjä”)
 
2. Osallistumiskelpoisuus
 
Kilpailu on avoin kaikille vähintään 16-vuotiaille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Kaikki 16-vuotta täyttäneet osallistuvat leffalippujen ja Frezza-tuotepalkintojen arvontaan. Pääpalkinnon K18-luonteesta johtuen kuitenkin vain 18-vuotta täyttäneet voivat osallistua pääpalkinnon arvontaan. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Osallistujien tietoja käsitellään Paulig Groupin tietosuojakäytännön mukaisesti.
 
3. Kilpailuaika
 
Kilpailuaika on 30.4.–29.7.2018.
 
4. Kuinka osallistua kilpailuun
 
Osallistuminen tapahtuu pelaamalla Frezza POP-peliä Frezza Squadin tapahtumassa ja jättämällä pelin jälkeen yhteystiedot arvontaa varten.
 
5. Palkinnot ja ehdot
 
Pääpalkintoina arvotaan viidenkymmenen parhaat pisteet saaneen pelaajan kesken kolme (3) Flow-festivaalien lippupakettia. Yksi lippupaketti sisältää kaksi (2) kolmen (3) päivän lippua Flow-festivaaleille 10.–12.8.2018. Yhden lippupaketin arvo on 390 euroa. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kaksikymmentä (20) Finnkinon elokuvalippua (yhden lipun arvo n. 15 euroa) sekä neljä (4) Frezza-tuotepalkintoa (yhden tuotepalkinnon arvo 15-30 euroa). Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.
 
Palkintojen voittajat arvotaan 30.7.2018 ja heille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 2.8.2018 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.
 
Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
 
Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan ilman erillistä suostumusta tai korvausta omissa kanavissaan 31.12.2018 asti.
 
Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.
 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
 
6. Arpajaisvero
 
Järjestäjä maksaa palkintojen arpajaisveron.
 
7. Julkisuus ja markkinointi
 
Järjestäjä ei käytä arvontaa varten kerättäviä yhteystietoja markkinointia varten.
 
8. Lisätietoa kilpailusta
 
Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00–12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com